ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ

ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 116η) ‘Να συμπάσχεις με τον δυστυχή” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς…

Details

ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ

ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 115η) ‘Να αγαπάς την φιλία” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς της…

Details

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 114η) ‘Να μην κουράζεσαι ποτέ να μαθαίνεις” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους…

Details

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 113η) ‘Απόφευγε τις υποσχέσεις ” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς της…

Details

ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ

ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 112η) ‘Να μή μιλάς για τα απόρρητα ” Μην αδικείς τους νεκρούς Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα…

Details

ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ

ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 111η) ‘ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ ” Μην αδικείς τους νεκρούς Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά…

Details

ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ

ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 110η) ‘ ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ” Να εκτελείς τις χάρες Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους…

Details

ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 109η) ‘ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ” Να πράττεις δίκαια Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά…

Details

ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ

Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 108η) ‘ ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ” Να δοξάζει; την ελπίδα Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς…

Details

ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ

Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 107η) ‘ ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ” Ως παιδί να είσαι κόσμιος Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά…

Details