Η λήψη τροφοβλάστη είναι μία εξέταση προγεννητικού ελέγχου που έχει στόχο να ανιχνευθούν κάποιες ανωμαλίες του εμβρύου όπως είναι οι χρωματοσωμικές, συγγενείς, κληρονομικές, και οι μεταβολικές ανωμαλίες του εμβρύου.

Η λήψη Τροφοβλάστη γίνεται από την 11η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και μετά, συνήθως μεταξύ 12ης-13ης εβδομάδας. Κάτω από συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο και με την χρήση πολύ λεπτών βελόνων και αφού πρώτα εγχύσουμε τοπικό αναισθητικό στην κοιλιά της εγκύου. Αφού ολοκληρωθεί η αναισθησία, μια λεπτή βελόνα περνά το τοίχωμα της μήτρας και αναρροφά ένα μικρό κομμάτι του πλακούντα (τροφοβλάστη) του εμβρύου. Το κομμάτι αυτό στέλνεται στο εργαστήριο για να τεθεί η διάγνωση.

Σε περίπου μία- δύο ημέρες θα σας ανακοινωθεί το πρώτο αποτέλεσμα για τις χρωματοσωμικές ανωμαλίες. Οι υπόλοιπες αναλύσεις κρατούν δύο εβδομάδες. Ο κίνδυνος αποβολής από τη λήψη τροφοβλάστη κυμαίνεται από 0.5 % έως 1%.Σε σχέση με την αμνιοπαρακέντηση έχει το πλεονέκτημα ότι η λήψη τροφοβλάστη γίνεται νωρίτερα, ενώ το μειονέκτημά της έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό αποβολής καθώς και ότι δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεσή της λόγω ανατομικών συνθηκών ( θέση μήτρας, θέση πλακούντα, σωματική διάπλαση της εγκύου).

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 17 =

clear formSubmit