ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 114η) ‘Να μην κουράζεσαι ποτέ να μαθαίνεις” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους…

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 113η) ‘Απόφευγε τις υποσχέσεις ” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς της…