ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ

ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 116η) ‘Να συμπάσχεις με τον δυστυχή” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς…

ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ

ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 115η) ‘Να αγαπάς την φιλία” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς της…

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 114η) ‘Να μην κουράζεσαι ποτέ να μαθαίνεις” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους…

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ

ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 113η) ‘Απόφευγε τις υποσχέσεις ” Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς της…

ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ

ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 112η) ‘Να μή μιλάς για τα απόρρητα ” Μην αδικείς τους νεκρούς Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα…

ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ

ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 111η) ‘ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ ” Μην αδικείς τους νεκρούς Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά…

ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ

ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 110η) ‘ ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙΝ” Να εκτελείς τις χάρες Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους…

ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 109η) ‘ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ” Να πράττεις δίκαια Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά…

ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ

Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 108η) ‘ ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ” Να δοξάζει; την ελπίδα Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά σοφούς…

ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ

Τα Δελφικά Παραγγέλματα (εβδομάδα 107η) ‘ ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ” Ως παιδί να είσαι κόσμιος Γιά όσους έχουν επισκεφθεί τον Ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχαν αναρτημένα 147 Παραγγέλματα, για τα οποία ο Παυσανίας έχει γράψει στα “Φωκικά”: ‘Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον’. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται στους επτά…