Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

vb Τί είναι το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS); Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) είναι μια από τις πιο συχνές ενδοκρινολογικές διαταραχές του γυναικείου φύλου. Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) αποτελεί μια πολύπλοκη, ετερογενής διαταραχή αβέβαιης αιτιολογίας. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι σε μεγάλο βαθμό έχει γενετικό υπόβαθρο και αιτιολογία.…