Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση

Η Υστεροσκόπηση (σκοπέω-ώ την ύστερα, παρατηρώ δηλ. την μήτρα) είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος εξέτασης-παρακολούθησης της ενδομητρικής κοιλότητας, του εσωτερικού δηλαδή της μήτρας, με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία, με τη βοήθεια ενός ειδικού λεπτού τηλεσκοπίου που εισάγεται στο εσωτερικό της μήτρας μέσω του κόλπου και του τραχήλου. Η Υστεροσκόπηση έχει εφαρμογή και ένδειξη στα πλαίσια της…