Μαιευτικό Γυναικολογικό Ιατρείο

Γυναικολόγος Βασίλειος A. Μπαγιώκος
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ -Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Φυσιολογικός Τοκετός, Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Διεύθυνση Ιατρείου: Βασιλίσσης Σοφίας 115, Αθήνα