Πολλές φορές, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπογονιμότητας σε ζευγάρια που δεν μπορούν να συλλάβουν, δεν ανευρίσκεται κανένα αίτιο υπογονιμότητας. Οι σάλπιγγες είναι βατές και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εντός του φυσιολογικών ορίων από πλευράς αριθμού και κινητικότητας.

Σε αυτά τα ζευγάρια, λοιπόν που δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε καμμιά αιτία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση, που είναι και η τελευταία λύση, την σπερματέγχυση, είτε την κλασσική, είτε την μέθοδο IUI-FSP. Σπερματέγχυση και Υπογονιμότητα

Η σπερματέγχυση μια μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική, κατά την διάρκεια της οποίας η γυναίκα λαμβάνει, αφ’ενός μεν, μικρότερες ποσότητες φαρμάκων σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση, αφ’ ετέρου δε υφίσταται μικρότερη ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση.

Όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων δεν είναι αρκετός, μπορεί να γίνουν δύο συλλογές σπέρματος (pooling), η μια στην αρχή του κύκλου και η άλλη την ημέρα της σπερματέγχυσης, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ποσότητας του δείγματος.

Όλη η διαδικασία της ελεγχόμενης διέγερσης της ωοθυλακιορρηξίας και της εξωσωματικής γονιμοποίησης πραγματοποιείται στο ιατρείο μας από τον ίδιο τον κ. Μπαγιώκο με την προσωπική του παρακολούθηση και φροντίδα.

Η επεξεργασία του σπέρματος και η μέθοδος σπερματέγχυσης πραγματοποιείται στο κέντρο Γονιμότητας του Μαιευτηρίου Ρέα.

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =

clear formSubmit